כניסה לחברים
שכחת סיסמה

חיפוש מהיר
 • מחפש:
 • שם:
 • מגיל:
  עד גיל:
 • ארץ מגורים
 • איזור מגורים:
 • מצב משפחתי:
 • אמונה:
 • מספר חבר:
לחיפוש מתקדם להתאמות שלי
תנאי שימוש
שימו לב: נא לקרוא היטב את תנאי השימוש לפני השימוש באתר ובשירותים שלזיווג 4 יו. שימוש באתר, גם כמבקר או כחבר ("חבר"), מציין שאת/ה מקבל/ת את התנאים האלו. 

למטרת השימוש במסמך הזה, "זיווג 4 יו" מתייחס לבעלי האתר, וכל אדם שנמנה על ידולעזור לו בניהול אתר "זיווג 4 יו" .

התנאים ניתנים לשינוי ע"י "זיווג 4 יו" בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

קטינים אינם יכולים להיות חברים באתר. על ידי רישום כחבר אתה מציג ומתחייב שאת/הלפחות בגיל 17 שנים.

את/ה או "זיווג 4 יו" יכול/ה לסיים את החברות ב"זיווג 4 יו" בכל עת, בגלל כל סיבה, בליצורך בהסבר. "זיווג 4 יו" שומר לעצמו את הזכות להשעות או לסיים את הגישה לשירותי האתר"זיווג 4 יו" בלי כל הודעה מוקדמת כאשר את/ה מפר כל תנאי.

לכל אדם מותרת רק חברות אחת ב"זיווג 4 יו". לאף אדם אין רשות ליותר מחברות אחת.

כחבר את/ה מסכימ/ה ש:

 • את/ה אחראי לכל תוכן או מידע שאת/ה מפרסם או מוציא לאור על השירות של האתר"זיווג 4 יו" או שולח לחברים אחרים של "זיווג 4 יו".
 • את/ה לא תפרסם באמצעות שירותי "זיווג 4 יו" או תשלח לחברי "זיווג 4 יו" כל חומר שהואמשמיץ, מוטעה, פוגעני, מעליב, גס, דוחה, מגעיל, מגונה, בעל תוכן מיני, מאיים, מטריד, גזעני, בלתי חוקי, או כל חומר שמפר או מחלל את זכויות הזולת. "זיווג 4 יו" ישפוטלבדו מה מהווה חומר כזה.
 • את/ה לא תנסה/י להכניס פרטי התקשרות לתוך חלקי הפרופיל שגלויים למשתמשי האתר.
 • את/ה תשתמש/י בשירותי "זיווג 4 יו" בצורה שתואמת את כל החוקים והכללים.
 • את/ה לא תנסה לכלול בפרופיל שלך כל התייחסות אנטומית או מינית, כל ביטוי מיניפוגעני או סוגסטיבי, ולא תנסה/י לפרסם תמונות עירום או תוכן עם מידע אישי.
 • את/ה לא תתעסק/י עם ניסיונות לפרסם מוצרים, שירותים, ארגונים, אירועים, אוהתרמות דרך חברותך ב"זיווג 4 יו". את/ה לא תשלח/י מכתבי שרשרת או דואר זבל לחבריםהאחרים של "זיווג 4 יו".
 • את/ה לא תפרסם, תפיץ, ותשכפל כל מידע או חומר בעלי זכויות יוצרים, סימני מסחר, או חומר קנייני אחר בכל דרך שהיא בלי לקבל קודם כל את רשות הבעלים לאותן הזכויות.
 • תשתמש/י בחברותך לייצג רק את עצמך, ולא כנציג/הלמען "חבר" אחר.
 • את/ה לבדך אחראי להתקשרות עם חברים אחרים ב"זיווג 4 יו".

פיצוי ע"י חבר: את/ה תפצה, תגן, ותחזיק, שאינו מזיק "זיווג 4 יו" בעליהם, מתנדבים, מנהלים, מועסקים, סוכנים וצד שלישי לכל נזק, קנסות, התחייבויות, והוצאות (כולל שכרסביר של עו"ד) שקשור או נובע מהשימוש שלך בשירותים של "זיווג 4 יו" כולל כל הפרה שלתנאי ההסכם הזה.

תוכן: דעות, עצות, הצהרות, הצעות, פרסומות או כל מידע או תוכן שנעשה זמין דרךשירותי "זיווג 4 יו" אבל באופן ישיר ע"י "זיווג 4 יו", הינם שייכים לכל מחבר בהתאמה ואיןלהסתמך עליהם. "זיווג 4 יו" אינו ערב לדיוק, שלמות, יעילות של כל מידע בשירות ולא תומךאו מאמץ או אחראי לדיוק או מהימנות של דעה, עצה או הצהרה שנעשה ע"י חבריה. בשוםנסיבות לא יראה "זיווג 4 יו" את עצמו אחראי להפסד או נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע אותוכן שפורסם בשירותי האתר של "זיווג 4 יו" או נשלחו לחברי "זיווג 4 יו".
"זיווג 4 יו" אינואחראי לשימוש של מידע אישי שנחשף בשירות. אנא בחר בזהירות את סוג המידע שאת/המפרסם בשירותי "זיווג 4 יו" או מעביר לאחרים.

"זיווג 4 יו" שומר לעצמו הזכות, אבל לא מתחייב לבדוק את החומר שמתפרסם באתר"זיווג 4 יו". ל"זיווג 4 יו" יש את הזכות להסיר כל חומר שהוא לבדו חושב מפר או טוען שהואמפר את כללי הסכם זה. על אף זכות זאת של "זיווג 4 יו", את/ה לבדך נשאר אחראי לתוכן שלכל החומר שאת/ה מפרסם באזורים הציבוריים של שירותי האתר ובהודעות הפרטיים.

הודעות שנשלחו בינך וחברים אחרים ב"זיווג 4 יו" שאינם ניגשים לציבור הכללי יטופלכפרטיים ע"י "זיווג 4 יו", אבל יכולים להיקרא ע"י "זיווג 4 יו" כאשר בודקים תלונות או טענותשל שימוש לרעה.

זכויות קניין: "זיווג 4 יו" הינו הבעלים ושומר לעצמו את כל זכויות הקניין של שירותי"זיווג 4 יו". השירות מכיל את זכויות הקוד, חומר, סימני מסחר, ומידע קנייני אחר של"זיווג 4 יו", ובעליו.

על ידי פרסום חומר או תוכן לאזורים הציבוריים של "זיווג 4 יו", את/ה באופן אוטומטימעניק ומציג שאת/ה ערב להעניק ל"זיווג 4 יו" ולחברים אחרים ב"זיווג 4 יו" רישיון שלא ניתןלבטלו, תמידי, לא-בלעדי, שולם במלאה וכלל עולמי להשתמש, להעתיק, לבצע, להציג ולהפיץמידע ותוכן ולהכין עבודות שנגזרים ממנו או לכלול בעבודות אחרים מידע ותוכן ולהעניקולהסמיך תת-רישיונות של כל הנזכר לעיל.

כתובת דואר אלקטרוני שסופק ע"י חבר: "זיווג 4 יו" ישמור בסודיות את כתובת הדואראלקטרוני שמסרת ל"זיווג 4 יו". הוא לעולם לא יוצג או יימסר לאיש שלא עובד/מתנדב בשביל"זיווג 4 יו". ע"י רישום חברות את/ה מרשה ל"זיווג 4 יו" ליצור קשר אתך דרך דואר אלקטרוניולמסור לך הודעות פירסום.

כתב ויתור על אחריות: "זיווג 4 יו" מספק שירותים ב"זיווג 4 יו" על בסיס "כמות שהוא", ולאמעניק שום ערבויות מכל סוג שהוא, מוצהר, מרומז, או משפטי ל"זיווג 4 יו" או נציגיה אואחרים בקשר לשירות. "זיווג 4 יו" במפורש מוותר על כל ערבות מרומז של יכולת מסחריות, התאמתו למטרה מסוימת או אי-הפרה. "זיווג 4 יו" לא מבטיח שהגישה לשירותי "זיווג 4 יו" יהיומאובטחים, ללא הפרעות, תמיד זמין, ללא טעויות, תמיד יענו לדרישות שלך, או שפגמיםבשירות תמיד יתוקנו. "זיווג 4 יו" מוותר על אחריות, ושום ערבות לא קיימת בקשר לקישוריותאו יכולת המחשב להתחבר למערכת או זמינות החיבור.

הגבלת האחריות: בשום פנים ואופן יהיה "זיווג 4 יו" או בעליו חייב לך עבור נזקיםמקריים, או כתוצאה ישירה או עקיפה (כולל,אבל לא מוגבל, לנזק שנגרם מאובדן מידע, אובדן תוכנות, הוצאות שנגרמו מרכישת שירותים חלופיים או שיבוש שירות) כתוצאה משימושאו אי יכולת להשתמש בשירותי "זיווג 4 יו" אפילו אם "זיווג 4 יו" או אחד מסוכניו ונציגיוידעו או נודעו על האפשרות של נזקים, או כל אדם אחר חוץ ממך.

"זיווג 4 יו" או בעליו לא יהיו אחראים עבור נזקים משמעותיים, מקריים, ישירים אועקיפים כתוצאה משימוש בשירות זה.

שים לב !!! - השימוש באתר וההסכמה לתקנון מקנה ל"זיווג 4 יו" את הזכות והרשות לשלוח חומר פירסומי מכל סוג שהוא

לחברי האתר "זיווג 4 יו" ,במידה ואינך מעוניין לקבל חומר פירסומי .

בברכה הנהלת האתר